ZADANIE 7

 

Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych - CIBDS

Podmiot odpowiedzialny - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (Instytut Geodezji i Geoinformatyki)

Głównym celem Centrum infrastruktury Badawczej i Danych Satelitarnych (CIBDS) jest dostarczenie map osiadań związanych z eksploatacją górniczą na podstawie danych InSAR oraz analiza ryzyka oparta na integracji danych z sensorów o różnej długości fali (multi-band). Utworzone zostaną szybko aktualizowane modele deformacji jako produkty przetwarzania i integracji satelitarnych obrazów radarowych pozyskanych przez sensory o różnej rozdzielczości czasowej i przestrzennej. Celem jest wykorzystanie zalet szerszego spektrum radarowego, od krótkich fal mikrofalowych w paśmie X, poprzez powszechne pasmo C do danych pozyskanych przy pomocy fal długich w paśmie L. Pozwoli to wyeliminować ograniczenia występujące w trakcie analizy obrazów pozyskanych w poszczególnych pasmach wiązki radarowej. Wykorzystane zostaną najnowsze misje satelitarne, również te, które zostaną uruchomione w kolejnych latach. Do misji tych można zaliczyć mikrosatelity konstelacji ICEYE pracujące w paśmie X oraz misję NISAR, dla której planowane jest wykorzystywanie sygnałów w paśmie L a jej realizacja planowana jest na rok 2021. Wykorzystane zostaną także zintegrowane dane w pasmach X/L systemu SIASGE, którego pierwszy satelita został wystrzelony w roku 2018, a kolejny wprowadzony zostanie na orbitę pod koniec roku 2019.

Powstałe z analiz produkty zostaną wykorzystane jako główne źródło prognozowania deformacji górniczych. Regularnie pozyskiwane dane będą archiwizowane w katalogu aktywności deformacji. Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji prowadzona będzie aktualizacyjna analiza wystąpienia deformacji wysokiego ryzyka na obszarze opracowania. Celem tej analizy będzie poprawa parametrów modelowania deformacji. W rezultacie zbudowany będzie system do przewidywania prędkości deformacji powierzchni i potencjalnych zdarzeń sejsmicznych.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.