Konsorcjanci

  • Projekt EPOS-PL+ – System Obserwacji Płyty Europejskiej jest elementem szerszego przedsięwzięcia. Modernizowana w ramach projektu infrastruktura EPOS-PL jest ściśle związana z europejskim programem rozwoju infrastruktury badawczej tzw. „twardej Ziemi” EPOS i stanowi jego integralną część. Program EPOS jest największym europejskim projektem infrastrukturalnym w naukach o Ziemi. Misją programu EPOS jest integracja rozproszonych istniejących i nowo powstających infrastruktur badawczych w dziedzinie nauk o Ziemi w Europie oraz tworzenie i udoskonalanie elementów integrujących te infrastruktury. Efektem Programu EPOS jest paneuropejska infrastruktura naukowa otwarta dla państw członkowskich i krajów stowarzyszonych, ułatwiająca wymianę wiedzy i mobilność naukowców na obszarze Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz przyczyniająca się do upowszechniania i optymalizacji wyników badań (http://ics-c.epos-ip.org/).

W ramach niniejszego projektu zostaną zwiększone funkcjonalności infrastruktury badawczej EPOS-PL. Powstanie nowe Centrum Infrastruktury Badawczej (Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych - CIBDS), nowy poligon pomiarowy (Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla górniczych filarów ochronnych), powstanie Platforma IT do badań metodami Sztucznej Inteligencji (EPOS-AI), w znacznym stopniu zostanie zwiększony potencjał Centrum Infrastruktury Badawczej Analitycznych Laboratoriów po przez udział Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk oraz dodatkowo wsparte zostaną pozostałe Centra Infrastruktury Badawczej.

Drugim strategiczny celem projektu jest wzmocnienie partnerstwa z przemysłem i utrzymanie stałego procesu transferu technologii pomiędzy nauką a przemysłem w zakresie nauk o Ziemi. Realizacja tego celu będzie oparta o budowę Geofizycznego Systemu Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych. System ten przewidziany jest do realizacji na terenie KWK Marcel, jako nowatorki rozwiązanie mające na celu prowadzenie monitoringu sejsmiczności w rejonie filarów ochronnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa prac górniczych oraz oddziaływania tych prac na powierzchni.

Za realizację niniejszego projektu odpowiadają:

  • Główny Instytut Górnictwa (GIG) - Koordynator,
  • Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN),
  • Akademickie Cyfronet Centrum Komputerowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ACK Cyfronet AGH),
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (UPWr),
  • Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk (ING PAN),
  • Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN)
  • Polska Grupa Górnicza (PGA).

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.