ZADANIE 3

Rozbudowa Centrum Infrastruktury Badawczej Obserwacji Geomagnetycznych i Magnetotellurycznych - CIBOGM

Podmiot odpowiedzialny - Instytut Geofizyki PAN (Zakład Magnetyzmu)

Celem zadania jest stworzenie mobilnej infrastruktury przeznaczonej do badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wód podziemnych, w szczególności tych pochodzących ze składowisk poprodukcyjnych. W badaniach migracji zanieczyszczeń wód podziemnych oraz prowadzeniu monitoringu tego procesu niezbędne jest operowanie szerokim zakresem metod geofizycznych, a w szczególności geoelektrycznych, takich jak metoda elektrooporowa oraz będąca jej uzupełnieniem metoda konduktometryczna. Cechą wspólną obydwu wspomnianych metod jest obrazowanie opornościowe, czyli interpretacja budowy geologicznej i stosunków wodnych w ośrodku gruntowym, na podstawie analizy rozkładu przewodnictwa. Obydwie metody znakomicie nadają się do kartowania migracji zanieczyszczeń wód podziemnych z uwagi na występującą istotną korelację pomiędzy mineralizacją roztworów wodnych a ich opornością (przewodnictwem).

Odpady zgromadzone w składowisku są wystawione na oddziaływanie wód z opadów atmosferycznych, a także nierzadko na interakcję z wodami gruntowymi. Woda poprzez filtracją wypłukuje składniki, przez co zwiększa swój stopień mineralizacji. Zmiany chemizmu wód, które zachodzą w otoczeniu składowisk, mogą być badane pośrednio poprzez obserwacje zmian rozkładu przewodności elektrycznej w ośrodku hydrogeologicznym. Monitoring migracji zanieczyszczeń jest możliwy poprzez cykliczne powtarzanie pomiarów w danych miejscach.

 

 

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.